Gå til innholdet
Dronefoto_001_1920x1080
Bilder av tomt og de nærmeste omgivelsene, lav høyde.
Aktuelle
saker
Aktivitets-
kalender
Bilder Hytter Video Lås meny Fasader Plan VR Fullskjerm Fullskjerm fullskjerm fullskjerm Full-
skjerm
Dronefoto_002_1920x1080
Oversiktsbilder av tomt og de nærmeste omgivelsene.
Aktuelle
saker
Aktivitets-
kalender
Bilder Hytter Video Lås meny Fasader Plan VR Fullskjerm Fullskjerm fullskjerm fullskjerm Full-
skjerm
Dronefoto_003_1920x1080
Ortofoto (fotografert rett ned) av tomt og de nærmeste omgivelsene, evt tatt i flere parallelle passeringer som vi kan montere sammen i ettertid.
Aktuelle
saker
Aktivitets-
kalender
Bilder Hytter Video Lås meny Fasader Plan VR Fullskjerm Fullskjerm fullskjerm fullskjerm Full-
skjerm
Dronefoto_004_1920x1080
Utsiktsbilder fra det ferdige bygget kan også tas med drone, spesielt der terrenget er krevende og/eller at man ønsker å illustrere utsikten fra hems eller loft.
Aktuelle
saker
Aktivitets-
kalender
Bilder Hytter Video Lås meny Fasader Plan VR Fullskjerm Fullskjerm fullskjerm fullskjerm Full-
skjerm
Foto_001_1920x1080
Ved fotografering fra bakkenivå bør man forsøke å dekke tomten fra flere retninger. Ha godt med luft på begge sidene.
Aktuelle
saker
Aktivitets-
kalender
Bilder Hytter Video Lås meny Fasader Plan VR Fullskjerm Fullskjerm fullskjerm fullskjerm Full-
skjerm
Foto_002_1920x1080
Utsiktsbilder kan tas fra bakkenivå der det er mulig.
Aktuelle
saker
Aktivitets-
kalender
Bilder Hytter Video Lås meny Fasader Plan VR Fullskjerm Fullskjerm fullskjerm fullskjerm Full-
skjerm
Bilder av tomt og de nærmeste omgivelsene, lav høyde.
Oversiktsbilder av tomt og de nærmeste omgivelsene.
Ortofoto (fotografert rett ned) av tomt og de nærmeste omgivelsene, evt tatt i flere parallelle passeringer som vi kan montere sammen i ettertid.
Utsiktsbilder fra det ferdige bygget kan også tas med drone, spesielt der terrenget er krevende og/eller at man ønsker å illustrere utsikten fra hems eller loft.
Ved fotografering fra bakkenivå bør man forsøke å dekke tomten fra flere retninger. Ha godt med luft på begge sidene.
Utsiktsbilder kan tas fra bakkenivå der det er mulig.

Prosjektfotografering

For å lage gode presentasjoner av hus- og hytteprosjekter vi er involvert i, trenger vi blant annet godt billedmateriale av byggestedet. Her er våre retningslinjer for slik fotografering.
Bilder tatt med drone

Når det gjelder dronebilder har vi følgende ønsker:
- En sirkel rundt byggestedet i lav høyde (10-15 m), med tomta i bildets sentrum.
- En sirkel rundt byggestedet noe høyere, for oversiktsbilder. Høyde er avhengig av områdets størrelse.
- Bilder tatt rett ovnfra. Er området stort tas bildene ved flere parallelle flygninger

Ved alle disse tre må det være tilstrekkelig luft både over, under og på begge sidene av stedet der bygget eller byggene skal komme. Som en hovedregel kan vi si at det bør være minst like mye 'luft' på begge sidene som den plassen selve bygget opptar i midten. Ved bilder tatt rett ovenfra vil vi helst ha mye mer luft (dvs terreng) rundt bygget.

- Det kan også brukes drone for å ta bilder som viser utsikt fra det/de ferdige bygget/byggene, da gjerne også fra loft/hems. Plasser kameraet  'inne i bygget' og ta bilder som dekker 360 grader.

Fotograferingen skal skje i henhold til Luftfartstilsynets regler, bl.a. med påbudte sikkerhetsavstander. Husk f.eks. å be om tillatelse fra personer som befinner seg nærmere dronen enn 50 meter, eller som har bygninger som er innenfor denne avstanden. Operatøren bør minimum være registert som RO1 og ha ansvarsforsikring.


Fotografering på bakkenivå
Ved fotografering fra bakkenivå bør det benyttes speilreflekskamera eller tilsvarende.

- Gå rundt stedet der bygget skal stå, og ta bilder av bygget som om det stod der. Det er viktig at det godt med luft på begge sider, og i den grad det er mulig bør bildene tas med kameraet i 'vater', dvs at horisonten danner en horisontal linje hjennom bildets midtpunkt. I mange tilfeller vil andre bygninger, vegetasjon og kupert/skrånende terreng gjør det vanskelig å få dette til.

Ta også bilder som viser utsikt fra det/de ferdige bygget/byggene. Stå 'inne i bygget' og ta bilder som dekker 360 grader. Kommer husets/hyttas gulvnivå mye høyere enn der det går an å stå, må evt drone benyttes.


Referansepunkter
Det er en fordel hvis et eller flere av bildene inneholder referanser som gjør det enkere å plassere bygget/byggene på riktig sted og i korrekt størrelse - for eksempel en parkert bil, en person, eller en annen angitt størrelse.


Utsikt og andre lokale forhold
Er det spesielle kvaliteter i eller ved tomta, som f.eks. utsikt, elv/vann, skiløype e.l. bør det selvfølgelig også tas bilder som får frem dette.


Billedkvalitet
Bilder må være skarpe og noenlunde korrekt eksponert. Ved motlys eller på solrike vinterdager er det en fordel å låse eksponeringen eller kompensere for lysforholdene på annen måte.


Hensikten med denne beskrivelsen er til syvende og sist at vi skal kunne lage en mest mulig tiltalende og korrekt presentasjon av prosjektet. Og husk: Det er bedre å ta ti bilder for mye enn ett for lite!
Artikkelbilder (klikk for større som vil vises over)

Bilder av tomt og de nærmeste omgivelsene, lav høyde.

Oversiktsbilder av tomt og de nærmeste omgivelsene.

Ortofoto (fotografert rett ned) av tomt og de nærmeste omgivelsene, evt tatt i flere parallelle passeringer som vi kan montere sammen i ettertid.

Utsiktsbilder fra det ferdige bygget kan også tas med drone, spesielt der terrenget er krevende og/eller at man ønsker å illustrere utsikten fra hems eller loft.

Ved fotografering fra bakkenivå bør man forsøke å dekke tomten fra flere retninger. Ha godt med luft på begge sidene.

Utsiktsbilder kan tas fra bakkenivå der det er mulig.

Oppdatert
Illustrasjoner på denne nettsiden gjenspeiler ikke standard leveranse fra Saltdalshus. Vi har illustrert ideer på møblering og materialvalg til inspirasjon. I vår leveransebeskrivelse kan du se hva som inngår som standard leveranse. Vi tar forbehold om endringer og skrivefeil.

Personvernerklæring Saltdalshus
©2023 - Med forbehold om feil og mangler
Webdesign og webutvikling: InCreo
Velg hus