Gå til innholdet

Veien til nytt hus

Endelig er dagen her! Ingen har bodd her før – alt er helt nytt. Du flytter inn i en bolig hvor du selv har bestemt akkurat hvordan du vil ha det. Drømmen har gått i oppfyllelse – et nytt hus har blitt ditt!

Høres dette flott ut? La oss hjelpe deg på veien frem til ditt nye hus. Vi har oppfylt mange boligdrømmer allerede og er klare til å bistå deg også. Her gir vi deg et lite innblikk i hvordan en typisk vei frem til nytt hus kan fortone seg. Det er dette vi kan hjelpe deg med slik at din vei frem til målet blir enklest mulig.

Når vil du flytte inn
Det tar tid å planlegge og bygge et hus. Hvis du vil flytte inn til et bestemt tidspunkt, er det viktig at du gir oss beskjed om dette ønsket så tidlig som mulig. Prosessen frem til innflytting inneholder flere kritiske faser som må være på plass for å komme videre. Disse må vi sammen definere og fastsette dersom tidspunkt for innflytting skal være realistisk. Kan hende må dine ønsker justeres litt underveis.

Tomten din
Sjekk hva reguleringsplanen sier om byggereglene i området. Hva er utnyttelsesgraden på tomta, hvor stort hus kan du bygge, hvor høyt kan det være, er det spesielle krav til utforming av taket, osv.. Det er viktig at du vet hva du får lov til å bygge og hva du evt. ikke får lov til. Sjekk også om det foreligger et situasjonskart som beskriver planlagt bebyggelse. Det kan spare deg for mye jobb.

Vær også oppmerksom på at det er knyttet kostnader opp mot bygging på tomten, slik som gebyrer for oppmåling, tinglysning, målebrev, tilknytningsavgifter, byggesaksbehandling, utstikking av tomt etc..

Vi blir gjerne med deg på en tomtebefaring slik at vi kan vurdere situasjonen mht. utforming av tomt, grunnforhold, plassering av huset, utsiktsforhold, støyforhold osv..

Valg av hus
Hvilket hus du velger avhenger av mange ting. Ofte faller man for et utvendig uttrykk, men det innvendige er faktisk vel så viktig. Tenk over hvilke behov du har mht. størrelse, antall soverom, planløsningen, hvor skal inngangen være, hovedplan på bakkenivå eller i andre etasje, behov for livsløpstandard, veranda og terrasser, adkomstforhold og ikke minst tomteforhold. Velg hus ut fra terrenget på tomta. Er tomta skrå så velg et hus med sokkeletasje.

Og så er det selvsagt viktig at du vet hvor mye penger du kan bruke på et nytt hus. Ha god kontroll på budsjettet og husk at kostnaden ved selve huset bare er en del av totalbildet.

Ta kontakt med oss tidlig for å få hjelp i prosessen. Vi har lang erfaring i å vurdere behov og ønsker og kan gi gode råd for dine valg. Vi tilpasser også huset til dine ønsker. Når de viktigste valgene av hustype er gjort, kan du be om en forhåndskonferanse i kommunen for å få en vurdering av byggeprosjektet.

Økonomi
Når endelig utforming av huset er klart, vil du få en pris på bygget. Dette er prisen for huset basert på en standard leveranse. Det er viktig at du setter deg godt inn i hva som leveres som standard. Snakk gjerne med selger om dette. Neste skritt er å definere hva du evt. ønsker som endring i leveransen eller som tillegg til standarden. Herunder kommer også valg innenfor elektro og VVS (vann, varme og sanitær). Mange ønsker egne løsninger for overflate på gulv og vegg samt omfang av elektrisk og VVS leveranse. Her er det mye å velge blant. Du får oppdaterte tilbud/priser fra oss underveis.

Når alle valg er gjort, får du en totalpris fra oss i hht. omfanget av leveransen. Denne kan også omfatte grunnarbeid på tomt samt fundamenteringsarbeid hvis det er ønskelig. Du kan gjøre endringer i noen av valgene senere innenfor gitte frister.

Husk å sjekke at du er innenfor ditt budsjett. Når alle kostnader foreligger, kan du ta budsjettet med i banken og be om et finansieringsbevis. Dette vil normalt kunne gi grunnlag for å få lån i banken.

Signere kontrakt
Når alle valg er gjort og finansieringen avklart, er det på tide å signere kontrakten. Sammen tar vi en gjennomgang av ditt prosjekt slik at ingen ting skal være uklart. Det avtales en betalingsplan for prosjektet med avdrag i hht. fremdrift og gjeldende lovbestemmelser.

I noen tilfeller kan det være lurt å kontraktsfeste selve huset før de øvrige arbeidene er endelig avklart, særlig hvis du har ønske om et spesielt tidspunkt for innflytting. Kontrakt må være signert før huset blir gjort klar for produksjon. Innenfor gitte frister kan du gjøre visse endringer etter at kontrakten er signert, såkalte endringskontrakter.

Det er mulig å skrive kontrakt med forbehold om at byggesøknaden blir godkjent.

Byggesøknad til kommunen
Du må søke kommunen om tillatelse til å bygge nytt hus. Det er en fordel å få en profesjonell part til å søke på vegne av deg. Det er mange ting som skal redegjøres for og hensyntas. La oss gjerne hjelpe deg med dette. Normalt skal byggesaksbehandlingen i kommunen ta inntil tre uker, men dersom det foreligger spesielle forhold i saken, kan det ta lenger tid.

Det er en kostnad knyttet til byggesøknaden.

Klar for produksjon
Når byggetillatelsen foreligger, kan huset meldes klart for produksjon. Huset blir prosjektert og det utarbeides nødvendig grunnlagsmateriell for produksjon. Nødvendige materialer bestilles. Tidspunkt for produksjon avhenger av ønsket leveringstid og kapasitet i fabrikken. Vi beregner minst 10 – 12 uker fra huset meldes klart for produksjon til det tidligst kan leveres på byggeplass.

Grunnarbeider
I perioden fra byggetillatelse foreligger til huset skal leveres, gjennomføres grunnarbeidene. Uavhengig av hvem som forestår dette arbeidet må tomten graves ut, tilførsel av infrastruktur (strøm og VVS/bunnledning) etableres og fundamentering/grunnmur opparbeides. Det er viktig at disse arbeidene utføres nøyaktig og i hht. tegninger og instrukser fra husleverandøren. Nødvendig elektro og VVS infrastruktur etableres i fundamentet (betongen).

Det må gjennomføres kontroll av fundament/grunnmur for å sikre at dette er innenfor de avvikskrav som gjelder i fht. vår husleveranse. Snakk med oss om dette.

Montering av huset
Saltdalshus leveres i elementer som er ferdig utvendig. Montering på byggeplass gjøres ved bruk av heisekran og erfarne montører. Normalt er et hus tett med vegger og tak i løpet av en til to dager avhengig av husets størrelse. Da gjenstår det noe utvendig arbeid, bl.a. legging av yttertak. Etter en til to uker er huset normalt sett helt ferdig utvendig.

Det er krav til adkomst med lastebil og heisekran samt plass til lagring av elementer på byggeplass. Snakk med oss om dette i god tid før avtalt levering.

Innvendig arbeid
De innvendige tømrerarbeidene består i hovedsak av ekstra isolering, rominndeling og kledning av himling, vegg og gulv. I tillegg kommer elektriske arbeider og rørleggerarbeid, montering av ventilasjonsanlegg og sentralstøvsuger, evt. flislegging, pipe/peis installasjon, montering av faste innredninger (kjøkken/bad/garderobe) samt evt. overflatebehandling (maling).

Betongen i fundamentet må være tørket/herdet og bygget utluftet før innvendige arbeider kan ta til.

Overlevering og ferdigattest
Når alt arbeid er utført i hht. kontrakt, innkaller vi til en overtakelsesforretning. Da gjennomgår vi hele huset sammen med deg og det skrives en protokoll med evt. merknader i fm. overleveringen. Når bygget er innflyttingsklart, kan det søkes om midlertidig brukstillatelse. Når slik er gitt, kan du flytte inn.

For at du skal få ferdigattest på ditt nye hus, må det gjennomføres såkalt uavhengig kontroll. Du må engasjere en godkjent aktør som skal utføre kontroll av våtrom, tetthetsmåling og dokumentasjon av kvalitetssikring (KS).

Din samarbeidspartner i fm. byggesøknaden skal også sørge for ferdigattest for huset.

Egeninnsats
Det er mulig å gjennomføre egeninnsats i fm. byggingen av huset. Dette kan være en viktig del av din egenkapital i prosjektet. Typisk egeninnsats kan være knyttet til grunn- og fundamenteringsarbeid og overflatebehandling (maling, parkett-/flislegging). Husk at det kreves nødvendig kompetanse for å gjennomføre egeninnsats og at arbeidet skal utføres innenfor de krav, toleransegrenser og tidsfrister som gjelder i prosjektet.

Egeninnsats må avtales med oss slik at det kan hensyntas i prosessen.

Ditt nye liv i nytt hus
Alt er ferdig - ditt nye liv kan begynne. Vi gleder oss på vegne av deg og ønsker deg lykke til i nytt hus!

Husk at vi er tilgjengelig for deg hvis du har spørsmål eller det oppstår ting du ønsker at vi skal se på etter at du har tatt huset ditt i bruk. Fornøyde kunder er den beste referansen vi kan få!

Takk for at du velger Saltdalshus!

H212-A_1920x1080
Illustrasjoner på denne nettsiden gjenspeiler ikke standard leveranse fra Saltdalshus. Vi har illustrert ideer på møblering og materialvalg til inspirasjon. I vår leveransebeskrivelse kan du se hva som inngår som standard leveranse. Vi tar forbehold om endringer og skrivefeil.

Personvernerklæring Saltdalshus
©2023 - Med forbehold om feil og mangler
Webdesign og webutvikling: InCreo
Velg hus